VIZSGÁLATOK

Szövettani/cytológiai minta előkészítése (ún. praeanalitikai tevékenység)

Az eltávolított szerv, szövet (a továbbiakban anyag, minta vagy mintaanyag) feldolgozása már a szövettani laboratóriumon kívül elkezdődik, hiszen a minta struktúrájától (folyékony, vagy szilárd) és mennyiségétől függő technikákkal kell arról gondoskodni, hogy szerkezetük enzimhatás, rothasztó baktériumok okozta bomlás miatt ne változzon meg: az anyagot fixálni kell a kimetszést, levételt követő lehető legrövidebb időn belül.

Szilárd szövettani mintáknak a fixálás érdekében mielőbb 10%-os pufferolt formalinba kell kerülnie oly módon, hogy a minta méretének minimum a 10-szerese legyen a formalin mennyisége a szállító edényben.

Aspirációs citológiai mintavétel esetében az aspirációs folyadékot kell a kinyert folyadék mennyiségétől függően 4-6 tárgylemezre kikenni, majd -nem megvárva az anyag kiszáradását – fixáló folyadékkal, vagy spray-vel fixálni (ún. nedves fixálási eljárás).

Ugyan ez a fixálási technika vonatkozik a cisztapunkciós anyagokra, amennyiben az aspirációs mintavételhez hasonló – jellemzően 1-2 ml – a kinyert folyadék mennyisége. Ha ettől több a kiszívott mennyiség, akkor minimum 1:1 arányban kell 10%-os pufferolt formalin oldatba fecskendezni a mintaanyagot, vagy 1:1 arányban kell a formalint szívni a mintavevő fecskendőbe. A lényeg, hogy a minta formalinhoz keverése azonnal történjen meg a fixálódás, anyagromlás elkerülése érdekében.

A kontakt kenetek (olyan minták, ahol mintavételkor a tárgylemez közvetlenül érintkezett a szövettel, nem volt külön mintavevő eszköz, pl. váladékozó emlő) esetében is szükséges azonnal fixálni a mintát az aspirációs citológiához hasonló technikával.

A betegbiztonság érdekében kiemelten fontos, hogy a NEWLAB specifikus vonalkód matricája jól rögzítve a mintaszállító eszközre kerüljön. Ez a vonalkód köti össze a mintavevő szolgáltatót, a beteget, a mintát és a leletet a teljes leletezési folyamatban, ezért rendkívül nagy a felelősség a mintavétel adminisztrációja során a mintavételben résztvevő kollégákon.

Szövettani minta feldolgozása a patológiai laborban

A beérkező mintán a szövettani szakasszisztens ellenőrzi az adatokat. A nem azonosítható anyagot a laboratóriumunk visszaküldi!

A minta feldolgozása az indítással kezdődik. Az indítás során makroszkópos leírás készül az anyagról. Leírásra kerülnek a minta szabad szemmel látható főbb jellemzői: alak, nagyság, a benne felismerhető szövetek, szervrészletek, elváltozások, a megfigyelhető felszínek, szín, szerkezet, állomány, konzisztencia. Ezt követően, kivágásra kerülnek a mikroszkópos vizsgálatra kerülő részek. Ezt követően a feldolgozásra kivágott anyagok a vonalkódnak megfelelően számozott kazettába kerülnek. A kazettát ezután víztelenítő automatába helyezik, ami lehetővé teszi, hogy az anyag paraffinba ágyazható legyen.

A minta paraffinba ágyazásával elkészült blokkot lehűtik, majd mikrotom segítségével 4 mikron vastagságú metszetet készítenek.

Az elkészült metszetet tárgylemezre helyezik, majd hematoxilin-eosin festékkel megfestik.

A kész metszetet patológus szakorvos vizsgálja meg. A mikroszkópos vizsgálat során az orvos áttekinti a metszeteket és a látott kép alapján meghatározza a szöveteket, elváltozás esetén azok elhelyezkedését, struktúráját, környezethez való viszonyát, a sejtek jellegét és tulajdonságait is.

A mikroszkópban látott kép alapján felállítja a diagnózist, vagy további vizsgálatokat kér a pontos vélemény megalkotásához.

A vélemény pontosítását különleges festési eljárások és immunhisztokémiai reakciók teszik lehetővé.

A vizsgálatok eredménye a komplex szövettani lelet.